View osób uprawnionych do reprezentacji

Maciej Gołębiowski - Prezes Zarządu
MARIYA YAKUBOVYCH - PREZES ZARZĄDU
Maciej Dragańczuk - prezes
Marcin Kwiatkowski - Prezes
Norbert Krzykawski - Prezes SPS
Maria Leszczyńska - Prezes
Joanna Kutkowska - prezes
Anna Błeszyńska - sekretarz
Ryszard Młodzianowski - Prezes
Tomasz Tomaszewski - Wiceprezes
Renata Banasiak - Prezes
Bogna Marecka - Wiceprezesa
Ewa Rzepka - sekretarz
Ewa Suchowiak - skarbnik